warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

MTÜ Vene Muuseum on alati tähtsustanud teaduslikku aspekti nii oma igapäevases töös kui ka ürituste korraldamisel. Üritame juhinduda mitte ainult esteetilisest ning visuaalsest aspektidest, vaid kasutame ka etniliste vähemuste, multikultuurse ühiskonna ning sotsiaalse integreerituse teooriad ning uurimusi, et meie näitustest, materjalidest ning sõnavõttudest oleks maksimaalselt kasu Eestimaa rahvale!

Seega oli partnerlus Rahvusvahelise Etnilise ja Keelelise Mitmekesisuse Uurimiskeskusega (Tšehhi) ainult aja küsimus. Keskuse austatud teadurid – Prof. Dr. Zakhar Shyberka, Dr. Hanna Vasilevich, Dr. Alexander Osipov ning Dr. Kiryl Kascian – on oma ala vaieldamatud eksperdid ning on teinud laialdast koostööd rahvusvaheliste rahvusvähemusorganisatsioonidega. Nemad on lahkelt lubanud juhtida meid teadusmaastikul, sel ajal kui meie, omalt poolt, oleme nende partneriks uurimustes Eestis ning jagame ligipääsu meie suurele kogule.

Muuseumitegevus ei ole ainult kultuur. Muuseumitegevus on ka teadus.

Keskuse tegevusest võib lähemalt lugeda nende veebilehelt: http://www.icelds.org/

TAGS: icelds, muuseumitegevus, teadus, vene muuseum

loading
×