warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

2000 aasta september.
Vene kultuurikeskuses viidi läbi näitus „Vene hing ja eesti raamat“, kus olid esitletud rohkem kui 60 Eestis kirjastatud raamatut. Kõikidel raamatutel olid autorite allkirjad.

 

2001 aasta.
Sergei Ivanov ja Stanislav Tserepanov asutasid MTÜ „Vene muuseum“. Muuseumi töö korraldamiseks olid kutsutud erinevate kultuurvaldkondade spetsialistid, kes hiljem kuulusid muuseumi juhtkonda. 2001 aasta mais alustas Tallinna linn projekti rahastamist. „Vene muuseumi“ asutamise kronoloogia.

 

2001 aasta.
MTÜ „Vene muuseum“ loomine. Spetsialistide kaasamine muuseumi kontseptsiooni loomisesse. Muuseumi juhtkonna tegevuse algus.

 

2001 aasta (jätkuvalt).
Muuseumi kotseptsiooni lõpetamine ning projekti arenemise alusprogrammi kinnitamine.

 

2001 aasta (jätkuvalt).
Esimeste eksponaatide soetamine, kunstiväärtuste andmebaasi loomine. Vene kujutava kunsti ja kirillitsa raamatu fondide loomisprogrammide ettevalmistamine.

 

2001 aasta detsember.
Esimeste vene kujutava kunsti fondi eksponaatide soetamine. Esimeste raamatufondi esemete soetamine.

 

2002 aasta veebruar.
Muuseum soetas esimese eraarhiivi „Tatjana Miljutina arhiiv“. Muuseumi juhtkond võttis vastu otsuse rekonstrueerida ruume, mis asuvad viiendal korrusel ja valmistada need ette ekspositsiooniks.

 

2002 aasta mai.
Estonia puiestee 7 viienda korruse ruumides avati esimene näitus, mille valmistas ette „Vene muuseum“. Koos kunstiteostega, mis olid muuseumi omandid, eksponeeriti ka erakollektsioonide materjale. Näitus töötas terve suvi.

 

2002 aasta oktoober.
Eesti Tolliamet andis edasi „Vene muuseumile“ 25 ikoonat. Tänu muuseumi töötajate pingutustele ikoonad olid restaureeritud.

 

2003 aasta jaanuar.
Näitusesaalides avati näitus „Uued saabumised“. Esimene saal oli pühendatud Petserimaa ajaloole. Teises saalis olid eksponeeritud ikoonad ja vene autorite kunstiteosed.

 

2003. aasta
2003. aasta juulis toimus Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi saalides ikoonide näitus. Näitusel olid välja pandud ikoonid Vene Muuseumi nii ajutistest fondidest, kui ka püsikollektsioonist. Näitust kujundasid Andrei ja Orest Kormashovid. Kogu piletite müügist saadud tulu, oli edastatud Kunstimuuseumi kassasse.

loading
×