warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Оsakond 1. Kronoloogiliselt me võime määrata seda osakonda perioodiga XVII kuni XХ sajand. Antud periood on hästi esindatud Ajaloomuuseumi, Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Ülikooli Muuseumi ja Eesti Vene Muuseumi fondides. Nende kollektsioonides esinevad haruldased maalikunsti, graafika ja skulptuuri teosed. Muidugi on vajalik pöörduda erakollektsionääride poole. Selle osakonna ekspositsioon peab olema esindatud kronoloogilises järjestuses ning toetudes konservatiivsetele kriteeriumidele.Tasub läbi mõelda maalide kvaliteetset valgustust ja maalikinnitusi, ekspositsioonvöö optimaalset kõrgust, kunstiteoste kallutusnurk, mis tagab parema vaate ja, muidugi, professionaalne etiketaaz.


Оsakond 2. Seda me saame märgistada perioodiga alates XX sajandist kuni tänapäevani. EVM on organiseerinud näituse “Eesti vene XX sajandi esimese poole kunstnikud”, seega kogemus antud sfääris on juba olemas. Siin me saame põhjalikumalt vaadelda XX sajandi alguses Eestis sündinud ja elanud kunstnike loomingut (A. Jegorov, I. Sokolov, G. Reindorf, K.Veber, E.A. Blumenfeldt ja teised). Samuti saab vaadelda neid, kes imigreerusid Eestisse pärast Oktoobrirevolutsiooni ning neid, kelle jaoks Eesti oli ajutine peatuspaik teel Euroopasse – A.Kaigorodov, A. Kulkov, N. Kalmakov, M. Rundaltsova ja teised. Viitades tuntud kunstiteadlase Mai Levin: “ 1918-20 aastatel revolutsiooni poolt hõivatud Venemaalt lahkunud kunstnike loomingus valitseb mõõdukas traditsiooniline suund, kunstiline radikalism tervenisti alustas koostööd uue valitsusega. Vene kunstnikute traditsionalism omab siin kokkupuudet baltisakslaste traditsionalismiga, mille juured viivad maailmavaate konservatismi. Samuti, vaadeldes seda perioodi, tasub pöörata tähelepanu kunstiseltsidele, nagu “Pallas”, “ARS” ja teised.


XX sajandi teine pool, nõukogude periood, on üsna hästi esitatud Eesti muuseumide fondides. Tahaks pöörata tähelepanu vene kunstniku J.Masenkovi loomingule, mis on ebaõiglaselt unustatud ja vedeleb keldrites ja pööningutel suure tolmukihi all. Samuti on tähelepanuväärne praegu elav Nikolai Kormashov. Siira rõõmuga saab märkida, et hiljuti EVM oli pärandatud suurepärase kunstniku Bzevskaja kunstiteoste kollektsioon, mis hakkab kaunistama selle jaotuse ekspositsiooni. Seega on ka tänapäeva kunstnike looming hästi tuntud tänu kogutud ühiste näituste kogemusele.


JAOTUS: Kujutav kunst (ajutine ekspositsioon)
See jaotus peab koosnema arvukatest temaatilistest ekspositsioonidset , mis on loodud koostöös erinevate muuseumide, kunstiseltside, eraisikute ja mitmesuguste organisatsioonidega.Mõned näitused võivad olla hooajalised, näiteks “Kevadine maalikunsti näitus” või “Sügisesed”. Lähtudes muuseumi tegevuskontseptsioonist võivad olla kutsutud välismaa kunstnikud ja kunstiseltsid. Samuti tasub korraldada tuntud kunstnike, kelle teosed asuvad maailma erinevates muuseumides, reproduktsioonide ja zakleede näitusi, kuna nende looming võib omada erilist tähtsust, nagu näiteks N.Kalmakov ja N. Feshin. Ajutiste näituste ülesanne – on pöörata publiku tähelepanu sellistele aspektidele nagu rikkas kunstiline, ajaloo-kultuuriline ja arhitektuuriline pärand ning tänapäeva kunstiprotsesside saavutustele.

loading
×