warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

4.1 Fondikollektsiooni kuuluvad: :
– tarbe- ja kujutava kunsti teosed, olustikuesemed.
– kaardid, foto- ja kinodokumendid
– arhiivi- ja käsikirjamaterjalid.
– trükised jm


4.2 Muuseumi kollektsioonid jaotatakse teemakohaselt:
– kujutav- ja tarbekunst,
– kirjandus,
– teadus ja haridus,
– poliitiline ja ühiskondlik elu,
– muusika- ja teatrikollektiivid,
– era- ja ühiskondlikud raamatukogufondid,
– kirjastustegevus,
– arhitektuur,
– religioon,
– matmispaigad,
– venekeelne Estonia.


1. Üldine muuseumi juhtimine ja igapäevane tegevus
– Üldist teaduslikku juhtimist teostab Juhtkond,
– Muuseumi Juhtkond kontrollib ning allkirjastab kõik kulud, mis on seotud museaanide soetamisega.
– Juhtkonna tegevus peab olema vaba isiklikest ja korporatiivsetest huvidest, kaasa arvatud eraisikud ja poliitilised erakonnad.
– Igapäevane tegevus on teostatud 2-3 liikmelise initsiatiivgrupi poolt.

loading
×