warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

3. 4 Ajaloo jaotus (põhiline)
Vastavalt EVM kontseptsioonile ajalooline jaotus on moodustatud vastavalt punktidele 3.1 ja 3.2 .
1. Eestimaa vene kirjandus.
2. Teadus ja haridus.
3. Eesti venelaste poliitiline ja ühiskondlik elu; vene emigratsioon, Põhja- Läänearmee.
4. Vene muusika- ja teatrikollektiivid.
5. Vene era- ja ühiskondlikud raamatukogud.
6. Venelaste kirjastustegevus Eestis.
7. Vene nekropol.
8. Vene Estonica.


Osakondade loetelu ja Eestimaa venelaste ajaloolis-kultuursete tegevusnähtuste kronoloogilised piirid võivad täpsustuda ja/või muutuda sõltuvalt museaanide kogumisest ja andmebaasi loomisest. Antud jaotuse fondide ja alalise ekspositsiooni moodustamine toimub labi temaatiliste näituste, mis põhinvad kontseptuaalsel plaanil. Näiteks “Põhja- Läänearmee ja vene emigratsioon”. Nende näituste tulemustel ja materjaldel moodustatakse põhilist ekspositsiooni.


Ajaloojaotuse aluseks võib olla tuntud estimaallaste ja Eestis mõnda aega elanud kultuuri-, poliitika- ja kirikutegelaste portreegalerii (A.M.Gorchakov, P.P.Pelen, F.M. Dostojevski, Patriarh Aleksi II jpm.) See galerii võib alata otse muuseumi vestibüülis.
JAOTUS: virtuaalmuuseum Eesti Vene Virtuaalmuuseum – jaotus, mis muudab maailma, Eestimaa ja Eesti Vene Muuseumi kunsti meistriteoste kollektsioone laiale auditooriumile kättesaadavaks. Tänapäeva audio- , video- ja arvutitehnoloogiad võimaldavad info-hariduskeskuse loomist.


Projekti eesmärgid
1. Aidata külastajal orienteeruda muuseumi topograafias, kasutades virtuaalseid ekspositsioonsaalide skeeme, näituseannotatsioone, ekspositsiooni osakondade ja ka eksponaatide etiketaazi.
2. Luua visuaalne ekspositsioonikontekst, mis taasloob eluolustikku ja -keskkonda, maastikke, esemete, nähtuste jne olmetingimusi.
3. Avada kunstistiilide ja kultuuride esteetikat ja ilu; aidata külastajal luua oma individuaalne kunstiline ja emotsionaalne nägemus, mis aitab kaasa eksponeeritavate muuseumikogumite sügavamale mõtestamisele.
4. Rikastada muuseumiekspositsiooni informatsiooni, esemete piltidega, mis ei ole täiel määral kättesaadavad reaalsuses (esemed muude muuseumide fondidest või kollektsioonidest, arhiivimaterjalid, võrdlusinformatsioon)

loading
×