warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

5. Võimaldada struktureeritud ja modereeritud teadusteave hankimist muuseumieksponaatidest.
6. Anda laialdast informatsiioni muuseumitööst, mis traditsiooniliselt jääb külastajatele nähtamatuks (informatsioon uurimuste, samuti ka ekspeditsioonide kohta, teabe uutest eksponaatidest, muuseumihoidjate ja restaureerija töökohustustest) ja luua külastajatel visioon muuseumist kui tänapäeva kultuurfenomeenist.
7. Hävinud objektide ja muuseumieksponaatide rekonstruktsioon, tutvustada erinevaid ajaloo ja muid faaase, mis puudutavad projekti-, restaureerimis-, ja ehitustöid.
8. Võimaldada pidevat virtuaalekspositsiooni informatsiooniuuendust, et tagada alalise auditooriumi moodustumist.
9. Varustada muuseum effektiivse tööriistaga, mis tagab haridus- ja ekskursioonitegevuse läbiviimist kõrgetel maailmastandartidel.
10. Tagada piiratud füüsiliste võimetega isikutel juurdepääs muuseumiinformatsiooni juurde.
11. Luua alus muuseumi informatsiooni kaugjuurdepääsuks.
12. Luua alus elektronkirjutiste publitseerimiseks erinevatel infokandjatel.
13. Täiendada kollektsiooni ülevaate ja raamatupidamis süsteemi, mis võimaldab muuta muuseumikogumit puudutavat informatsiooni mugavalt kättesaadavaks nii sise- kui ka väliskasutuseks.


● Kultuuriväärtuste tutvustamine kaasaegsele vaatlejale.
● Teadmiste, mis puudutavad eesti, vene, ja maailma kultuuri, Eesti Vene muuseumi ja ka muude muuseumide tegevust, süvendamine ja laiendamine, kasutades vabat ligipääsu audio-, video- ja virtuaalmaterjalide juurde.
● Ühise kultuur-informatsiooni keskkonna loomine Eesti ja ka teiste riikide territooriumil.
Eesti Vene Virtuaalmuuseumi informatsioon-hariduskeskus koosneb multimeedia kinoteatrist ja informatsioon-haridusklassist. Keskuse informatsioonhoidlaks on Meediateek, milesse kuuluvad kunstiajaloo, Eesti vene muuseumi ja selle kollektsioone, Eesti, Venemaa ja muude riikide kogumeid puudutavad trükised ja filmid.
Informatsioon-haridusklassis ja kinoteatris kõlastajale pakutakse:
● virtuaalseid ekskursioone Eesti, Venemaa ja muude riikide muuseumides.
● õppetunnid Meediateegi ressursside põhjal
● Harivad seminaarid, milles kasutatakse kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid ja uusi haridusmeetodeid.
● kohtumised kunstnikutega ja master-klassid
● Kultuuri- ja kunstiteemalised konkurssid ja olümpiaadid
● individuaalsete külastajate informaatiline teenindamine

loading
×