warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Kommunikatsiooniprintsiip muuseumitegevuses
Kommunikatsiooniprintsiibi kasutamise eeldused muuseumitegevuses on järgmised: iga esemete kogum, mis on ärastatud olustikukeskkonnast, muutub mõttestatuks kogumiks. See tähendab, et selle lähtepunktis alati esineb subjekt (indiviid või grupp), kes omistab antud esemetele väärtuse. Lisaks subjektile, kes loob mõttestatu kogumi, on olems ka vastuvõtlik subjekt , kes on samuti mõningate kultuurhoiakute kandja. Need hoiakud on esimese indiviidi hoiakutele lähedased, nende vahel võib olla vastastikune mõistmine ning mõte, mis omistatakse kogumile või eraldiseisvale esemele, võib olla adekvaatselt vastu võetud.
See ongi elementaarne muuseumi kommunikatsioni juhtum. Üldistades, kommunikatsiooni lähenemisviisi kontekstis, on muuseum spetsiifiline kommunikatiivsüsteem, mis läbi ekspositsiooni ja muuseumi esemete (eksponaatide), edastab spetsiifilise informatsiooni, mis puudutab ühiskondlike protsesse ja nähtusi.


2. Muuseumiruumi ja -keskkonna arengupotentsiaal


2.1 Muuseumiruumi ja -keskonna potentsiaal omab mõningaid eripärasid, nii arhitektuuri ja planeerimise, kui ka ruumi ja keskkonna osas. Eesmärkide mastaabsus ja pikkaajalisus, mida loob uus muuseumi kontseptsioon, annavad aluse mitte ainult muuseumi valduses olevate hoonete , kui ka juuresoleva ala rekonstruktsiooni küsimuste arutamiseks. Muuseumi ajalooline hoone asub Kadrioru (Екатериненталь) barokses palee ja parkide ansamblis. See unikaalne kompleks oli rajatud aastal 1718 itaallase Nikolo Miketti poolt ning lõpetatud Mihail Zemtsovi poolt. Seega, linna mõisakompleks, kaasa arvatud aed ja tehnilised hooned, moodustavad üpris autonoomse muuseumistruktuuri. Muuseumi park muutub ideaalseks kohaks pidutsuste ja festivalide jms läbiviimiseks.


2.2 Muuseumi hoone – Koidula 23 – asub Presidendi palee ja Eesti Kunstimuuseumi lähedal. Printsipiaalselt on muuseumi hoone, mis on seotud ning peegeldab Kadrioru stiili, ehitustööde lähenemisviisil vaid üks lahendus: loomulik lisandumine, sulandamine ümbritsevasse keskkonda. Tema põhiline ülesanne – selle ala tähendusrea arendamine, kasutades hoone rekonstruktsiooni, mis omakorda põhineb kaasmastaabsusel ja ühisel stiililisel lahendusel ümbruskonnaga; arhitektuur-stiililistel ja värvikarakteristikatel, mis on kooskõlkas olemasoleva ja kinnitatud hoone rekonstruktsioonproektiga. Muuseumi hoone ja kõikide ruumide ühine stiililine ja tähenduslik kooskõlaprintsiip on amtud situatsioonis põhjapanev printsiip. See on loodud, et tekitada külastajas esteetiline ja kunstiline muuseumi imago, luua stiililine ja tähenduslik ümbruskonna ühtekuuluvus, vaatamata muuseumiruumide mitmekesisusele. Saalide disaini kuulub suur ekspositsiooniruumi transformeerimine: erinevad uste ja seinte avamis- ja sulgemisvariandid annavad võimaluse kiiresti ja paindlikult muuta ekspositsiooni, isoleerides igat moodulit või jällegi ühendades neid ühte suurde anfilaadi.

loading
×