warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Õigeusklik jumalateenistus on kaunite kunstide süntees. Kiriku arhitektuur ja freskomaalingud, ikoonmaalikunst ja vanavene väljaõmblus, kirikuhümnide laulmine (Õigeusu kirikutes lauldakse a capella) ja kirikulaulude poeesia, vaimulike rüüde ja liikumise graatsia, meisterlik valgustus (lampaadid ja küünlad) ja viirukite maagiline hõng – kõik see peab olema edasi antud läbi ekspositsioon. Selle ekspositsioonmaterjali demonstreerimiseks võib näidisena kasutada õigeusu kiriku interjööri matkivat sisekujundust. Seal peab olema ilmtingimata ikonostaas, vaimulik (vaimuliku rüü), kirikuraamatud, küünlajalad, ikoonikapp, ikooni analoogion ning teised kirikus leiduvad esemed. Erilist tähelepanu tasub pöörata valgustusele. Õige ja läbimüeldud valgusallikate paigutus aitab luua vajalikku õhkkonda. Samuti vajab erilist tähelepanu kirikumuusika. Õigeusklik kirikumuusika – muusika, mis kõlab jumalateenistuse ajal, on üks religioosse vaimuliku muusika liikidest, mida esitatakse samuti ka väljaspool kirikut -igapäevaelus, kontsertidel jne. Tavaliselt see on vokaalesinemine, ilma muusika saatmiseta n.ö. laulmine ning ka kirikukellade hel . Kasutades piltmaterjale ja selgivaid tekste on vaja jutustada kirikupühadest ning nende tekke ajaloost ja traditsioonidest. Samuti oleks sobilik sellesse jaotusse paigaldada stendid, mis annaks informatsiooni Eestis leiduvatest põhireligioonidest. Seda materjali võib ette valmistada koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga. See vaid rikastab kirikuelu esitlemisviise.


Ekspositsiooniesemed loovad süstemaatiliselt organiseeritud koosluse, nende valimine ja paigaldamine põhineb väljatöödatud kontseptsioonil ning nad väljendavad peamõttet ja loovad märksüsteemi.Seega on ekspositsioon omamoodi “tekst”, mida “lugedes” külastaja mitte ainult saab informatsiooni, vaid ka mõtestab seda. See järjestikkus moodustab muuseumi kommunikatsiooni aluse. Külastaja ja eksponaadi vaheline suhtlusprotsess peab olema maksimaalselt tulemuserohke ja effektiivne. Seepärast peab muuseumiesemete valimisse suhtuma erilise tähelepanuga. Kirkuekspositsiooni loomiseks võib osutuda vajalikuks abi Eesti Õigeusu Kiriku MP, Eesti Ajaloomuuseumi, Esti Kunstimuuseumi, Tartu Ülikooli Muuseumi poolt, mille kollektsioonides esinevad haruldased ikoonkunsti, käsikirjutatud raamatute ja teiste kirikuesemete näidised.Samuti on vajalik pöörduda ka erakollektsionööride poole.
Selle jaotuse motoks võib lugeda F.M. Dostojevski väljendit “Ilu päästab maailma”.Ilu on tingitud vaimsest ilust, mis on üks õigeusu kriteeriumidest.

loading
×